poca-header

Informații publice

Elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2024

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2024 în conformitate cu prevederile art. 112 alin 1 și alin. 3 lit. b și ale art. 140 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 Anexa 2 din HG 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență Socială și a structurii orientative de personal.
Invităm toți furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor să ne transmită propuneri privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Aiud pe adresa de e-mail social@aiud.ro până la data de 30.11.2023.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate