poca-header

Informații publice

Ședință ordinara 18 ianuarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 1, lit. b și c, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art.133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3  lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1 – 4, art. 136, alin. 1 - 10  și art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică ordinară pentru data de 18.01.2024, ora 14,00, cu prezența fizică, în Sala Ion. I.C.BRĂTIANU a Primăriei  Municipiului Aiud.
             
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate