poca-header

Informații publice

Ședință extraordinară 06 februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5), art. 135 alin. (1 – 4), art. 136, alin. (1 - 10), art. 139, alin. (5), lit. c  și  art. 243, alin. (1), lit. c), lit. f)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică extraordinară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință I.I.C. Brătianu, în data de 06 februarie 2024 ora 14:30.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate