poca-header

Informații publice

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud,  str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta profesională I – 1 post, în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon  0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.        

 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate