poca-header

Informații publice

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat I – 1 post, în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate