poca-header

Informații publice

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant de Arhitect - Șef

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (2) lit. a) din OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12019    57182 3Q1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea <LLNK 12022   191182 302   3 59>art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12019    57182 3Q1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere specifică de ARHITECT - ȘEF, GRAD II din cadrul DIRECȚIEI ARHITECT - ȘEF din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere specifică de ARHITECT - ȘEF, GRAD II din cadrul DIRECȚIEI ARHITECT - ȘEF este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.
Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:
- verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de ARHITECT - ȘEF, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
-   proba scrisă: 17.06.2024, ora 12:00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud;
-  interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte;
-  data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate