poca-header

Informații publice

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local desfășoară procedura de închiriere a unui număr de patru parcele de păşune proprietatea municipiului Aiud

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, telefon/fax 0258 861593, având Codul Unic de Identificare 14401495, desfășoară, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, procedura de închiriere a unui număr de patru parcele de păşune proprietatea municipiului Aiud, identificate după cum urmează:
Parcela 1:  Ciumbrud Ogoare S = 71,13 ha, nr. cad. 2524/2;
Parcela 2:  Ciumbrud Horvat S = 43,47 ha, nr. cad. 2778/1, 2766, 2767, 2758; 
Parcela 3: Herja 1-2 S = 3,55 ha, nr. cad. 808/1, 816/1; 
Parcela 4: Sâncrai = total 127,27 ha, din care 49,33 ha identificat cu nr. cad. 96868, 43,73 ha nr. cad. 96867, 34,21 ha  nr. cad. 96869 (pășunat în sistem dual).
Condițiile de participare la procedură se regăsesc în documentația de atribuire care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud contra sumei de 50 lei.
Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este data de 19.06.2024, ora 15:00.
Documentele pentru participarea la procedura de atribuire se vor depune la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, str. Tribun Tudoran nr. 9, telefon/fax 0258 861593 până cel târziu în data de 20.06.2024, ora 15:00.
Ședința de deschidere, analiză a documentelor și procedura de închiriere vor avea loc la data 21.06.2024, ora 10:00, la Primăria municipiului Aiud, sala I.I.C. Brătianu.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate