poca-header

Informații publice

Sedinta ordinara 20 iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 1, lit. b și c, alin. 3, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art.133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1 – 4, art. 136, alin. 1 - 10 și art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în ședință publică ordinară pentru date de 20.06.2024, ora 14:00, cu prezența fizică, în Sala Ion. ICBRĂTIANU a Primăriei Municipiului Aiud.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate