poca-header

Informații publice

Sedinta extraordinara 8 iulie 2024

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b) și alin. (5), art. 135 alin. (1 – 4), art. 136, alin. (1 - 10), art. 139, alin. (5), lit. c și art. 243, alin. (1), lit. c), lit. f) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în ședință publică extraordinară cu desfășurare în sistem la distanță, prin mijloace electronice (aplicația Zoom Cloud Meetings), fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, în data de 08. iulie 2024 ora 14:05.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate