poca-header

Informații publice

Concurs în vederea ocupării unui post contractual de medic

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic, confirmat în specialitatea medicină de familie/medicină generală din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.    
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate