poca-header

Informații publice

Anunț concurs Secretar General al Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de conducere specifică de Secretar General al Municipiului Aiud din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud. 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate