poca-header

Informații publice

Anunț de mediu

Administrația Națională Apele Romane – Administrația Bazinală de Apă Mureș, C.I.F. 18234918, cu sediul în județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, cod poștal 540057, str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon/fax 0265-260289; 0265-264290, e-mail: registratura@dam.rowater.ro; investitii@dam.rowater.ro, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Regularizare râu Aiudel la Aiud, jud.Alba, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiul Aiud, jud. Alba.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului  Alba, str. Lalelelor, nr. 7B, mun. Alba Iulia și la sediul titularului Administrația Bazinală de Apă Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33, în zilele de luni - joi, între orele 09:00 - 14:00, vineri 09:00 -13:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate