Informații publice

Anunț concurs medic dentist

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic dentist/stomatolog în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate