Informații publice

Anunț concurs Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul situat în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a unui număr de 15 posturi – funcții contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Salubrizare, după cum urmează:
- 1 post vacant de Muncitor calificat, treapta profesională I
- 2 posturi vacante de Șofer, treapta profesională I
- 12 posturi vacante de Muncitor necalificat, treapta profesională I
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate