poca-header

Informații publice

Anunţ de licitație imobil “Construcţie Corp A și teren aferent” - Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Anunţ de licitație privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 11, cu suprafaţa de 17 mp, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate