poca-header

Informații publice

Anunţ de licitație - încăperea nr. 14, situată la parter, str. Cuza Vodă, nr. 1

Anunţ de licitație privind vânzarea prin licitație publică a imobilului înscris în CF 70045-C1-U8 Aiud, nr. cadastral 70045-C1-U8, încăperea nr. 14, situată la parter, cu suprafața de 15 mp și cota de teren aferentă acesteia de 11/767, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate