poca-header

Informații publice

Ofertă vânzare teren PJ vânzare teren extravilan

Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului.

Acte necesare:
  • cerere de afişare a ofertei de vânzare
  • oferta de vânzare teren
  • copie B.I/C.I. a vânzătorului
  • copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului care face obiectul vânzării
  • extras CF emis cu cel mult 30 de zile înaintea afişării ofertei însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară
  • certificat de atestare fiscală
  • două mape plastic pentru biblioraft
  • toate documentele vor fi depuse în dublu exemplar

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate