poca-header

Informații publice

Cerere pentru radierea unui moped


Documente necesare –în copie:
  • Certificatul de înregistrare în original
  • Plăcuţa cu nr. de înregistrare
  • Actul de identitate
  • Dovada achitării impozitului la zi

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate