Informații publice

Cerere pentru eliberare card-legitimație de parcare pentru persoane cu handicap

Acte necesare:
  • copie după actul de identitate (B.I., C.I.)
  • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap
  • 1 fotografie 30x40 mm.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate