poca-header

Informații publice

Eliberarea cărții de identitate provizorie când solicitantul nu poate prezenta documentele necesare eliberării cărții de identitate

DOCUMENTE NECESARE
 
- Cererea de eliberare a actului de identitate, formulare tip;
- Documentele pe care solicitantul le poate prezenta pentru a face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, în original;
- Trei fotografii mărimea ¾ cm, cu bandă albă de 7 mm;
- Dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii, în cuantum de 1 leu.
 
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:
  - certificatul de naştere;
  - certificatul de căsătorie;
  - certificatul/hotărârea de divorţ;
  - dovada adresei de domiciliu.
 
Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii, în cuantum de 1 leu.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate