Informații publice

Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România şi doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente:
  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • dovada adresei de reşedinţă din România;
  • dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate