Informații publice

Eliberarea primului act de identitate după vârsta de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
 
În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:
  • cererea de eliberare a actului de identitate, formular tip;
  • certificatul de naştere, original;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  • dovada achitării contravalorii actului de identitate.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate