poca-header

Informații publice

Înscrierea mențiunii de reședință în actul de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, formular tip;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;
- consimţământul găzduitorului, după caz;

Declarația de consimțământ a găzduitorului se consemnează  pe Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul ori nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată:
- la notarul public din ţară sau în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române, dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii;
- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente, dată cu cel mult 6 luni înainte de această dată.
Declaraţia de consimțământ a găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reşedinţă.
 

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate