Informații publice

Cerere atribuire autorizație taxi

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării in maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Daca in termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi

Acte necesare:
  • copie a autorizaţiei de transport;
  • copie a certificatului de înmatriculare și a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut in proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
  • copie a certificatului de agreare RAR valabil;
  • copie a buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat;
  • asigurare de persoane şi bunuri;
  • adeverinţă de apartenenţă la o asociaţie profesională a taximetriştilor;

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate