poca-header

Informații publice

Cerere pentru eliberarea autorizației de transport în regim de taxi

Autovehiculul să nu depăşească vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei

Acte necesare:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective;
b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului;
c) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
f) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic in activitate;
g) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, daca acesta a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa si a motivului acestora;
h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut in proprietate sau prin contract de închiriere pe toata durata contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca acesta deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le deţine, in proprietate sau în leasing.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate