Informații publice

Cerere pentru eliberarea legitimației de călătorie gratuită

DOCUMENTE NECESARE:
 • copie după actul de identitate (B.I., C.I.)
 • copie după cuponul de pensie
 • copie după certificatul privind atestarea calității de veteran de război
 • copie după certificatul privind atestarea calității de văduvă de veteran de război
 • copie după actul care atestă calitatea de fost deținut politic
 • copie după actul care atestă calitatea de reprezentanți ai localităților componente și aparținătoare în Consiliul Local
 • adeverință medicală din care să rezulte calitatea de donator cu specificația lunii în care a avut loc donația
 • adeverință din care să rezulte că persoana nu obține venituri
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal contractual sau funcționar public din cadrul UAT Aiud
 • copie după certificatul de handicap grav sau accentuat
 • copie legitimație călătorie eliberată de DGASPC Alba
 • 1 fotografie 20x30 mm

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate