poca-header

Informații publice

Cerere - Certificat de urbanism

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere tip - completata integral si corect;
2. Extras CF actualizat, original (nu mai vechi de 1 luna)
3. Plan de situatie pe suport topografic
4. Plan de incadrare in zona
5. Memoriu justificativ (in cazul constructiilor)
6. Dovada achitarii taxei de eliberare certificat urbanism

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate