Informații publice

Cerere aviz Comisia Tehnică Urbanism - DTAC

DOCUMENTE NECESARE:

- certificat de urbanism,
-  extras CF,
- plan de situatie,
- plan de inacdrare in zona,
- memoriu arhitectura
- parte desenata (fatade, plan niveluri)

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate