poca-header

Informații publice

Înregistrare act de deces

DOCUMENTE NECESARE:
  • Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului fără prescurtări;
  • Actul de identitate al celui decedat;
  • Livretul militar pentru persoanele supuse obligaţiilor militare ;
  • Certificatul de naştere şi de căsătorie ale decedatului, (după caz), original;
  • Actul de identitate al celui care declară decesul, original ; acte de stare civilă care să dovedească relația de rudenie a declarantului cu defunctul, pentru eliberarea certificatului de deces;
  •  
NOTĂ :    Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau        comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.

Termenul pentru declararea  şi înregistrarea decesului este de: 
  • 3 zile de la data decesului (se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se înregistrează );
  • 48 de ore de la data decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru. În aceste cazuri se va prezenta dovada eliberată de Poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut de lege, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Compartimentul de stare civilă asigură înregistrarea deceselor și în zilele nelucrătoare între orele 10,00 – 12,00. 
    
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite. Calitatea de membru al familie se dovedește cu acte de stare civilă (certificate de naștere și căsătorie, după caz).
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate