poca-header

Informații publice

Înregistrare căsătorie

Acte necesare pt. înregistrarea căsătoriei:
  • Actele de identitate (carte sau buletin de identitate) ale viitorilor soților, aflate în termen de valabilitate, original;
  • Certificatele de naştere ale viitorilor soți, original;
  • Certificatele medicale prenupțiale, în original;
 În cazul în care viitorii soți au mai fost căsătoriți anterior, dovada desfacerii/încetării căsătoriei, după caz :
  • sentinţa de divorț, cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă, în original;
  • certificatul de divorț, în original;
  • certificatul de căsătorie și de deces al fostului soț, în original.  
Actele se depun personal, de către viitorii soți, înainte cu 11 zile calendaristice, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Certificatele prenupțiale au termen de valabilitate 14 zile și trebuie să fie valabile atât la înregistrarea declarației de căsătorie, cât și la data încheierii căsătoriei.

NOTĂ :    Căsătoria se poate încheia la Primăria municipiului, orașului sau comunei în care unul dintre soți are domiciliul sau reședința. Prin excepție de la aceste prevederi, căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.
Căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea primarului.
La oficierea căsătoriei vor asista  2 (doi) martori, care se vor legitima cu actele de identitate.     

Programul pentru oficierea căsătoriilor în zilele de repaus săptămânal a fost aprobat prin Dispoziția primarului municipiului Aiud nr.1/03.01.2023, după cum urmează:
  •  în zilele de sâmbătă între orele 10:00 – 17:00;
  •  în zilele de duminică între orele 11:00 – 13:00.
IMPORTANT!!!
Potrivit art. 10 alin.(9) din Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PLASTIFIATE SUNT NULE. În situația în care viitorii soți dețin certificate de stare civilă plastifiate, aceștia vor solicita eliberarea unor duplicate anterior depunerii declarației de căsătorie.

 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate