poca-header

Informații publice

Înregistrare naștere

Acte necesare:
  • Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit de unitatea sanitară, în original;
  • Actele de identitate ale părinţilor nou-născutului, în original;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor nou-născutului, dacă sunt căsătoriţi, în original;
  • Certificatele de naştere ale părinţilor nou-născutului, dacă nu sunt căsătoriţi, în original;
  • Livretul de familie, în original, dacă părinții au domiciliul în localitatea în care se înregistrează nașterea.
Dacă părinții sunt căsătoriți și poartă nume de familie diferite, pentru stabilirea numelui de familie al copilului este necesară declarația scrisă a ambilor părinți dată în fața ofițerului de stare civilă. În lipsa acordului părinților instanța de tutelă hotărăște cu privire la numele de familie al copilului.
Dacă părinții copilului nu sunt căsătoriți, prin declaraţia de recunoaștere dată de către tată în faţa ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, însoțită de  declarația de consimțământ a mamei, se stabilește și numele de familie pe care îl dobândește copilul. Dacă părinții copilului sunt minori, aceștia vor da declarațiile asistați de către unul din părinți. Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.
Înregistrarea naşterii se face la primăria municipiului, oraşului sau comunei în care s-a produs naşterea. 
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.
Termenul pentru declararea  şi înregistrarea naşterii copilului este de 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu; 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate