poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Data limită a consultării: 05.05.2023

Modalitatea de trimitere a propunerilor: registratura Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudAnunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019  (art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
Astăzi, 20.03.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
            „privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019”
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
            • Raportul de specialitate nr. 8267 din 20.03.2023 al Direcției Arhitect - șef;
            • Referatul de aprobare nr. 8265 din 20.03.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
             • textul complet al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019”;  
Nota justificativă  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA nr. 46/17.02.2023, prin care se menționează necesitatea, oportunitatea, motivul și scopul supunerii spre aprobare a prezentului act administrativ, reținându-se că în urma analizei tarifelor existente și a structurii acestora, s-a constatat că au intervenit schimbări majore în structura costurilor, evidențiate în memorial tehnico-economic întocmit de operator, care conduc la modificarea tarifelor existente, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
             Documentaţia poate fi consultată:
               • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
             • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
             • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 27.03.2023 - 10.04.2023.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
            Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019”
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 02.05.2023
             Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14 .
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate