poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 27 – 30 iulie 2023 la evenimentul “Festivalul Internațional de Folclor”

Data limită a consultării: 20.06.2023

Modalitatea de trimitere a propunerilor: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14 .

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudNr. 19118 din 14.06.2023  
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 27 – 30 iulie 2023 la  evenimentul “Festivalul Internațional de Folclor”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
             Astăzi, 14.06.2023 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
            Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 27 – 30 iulie 2023 la  evenimentul “Festivalul Internațional de Folclor”
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
            • Raportul de specialitate nr. 18153/07.06.2023 al Biroului Administrația Pieței;
            • referatul de aprobare nr. 18152/07.06.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
             • textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 27 – 30 iulie 2023 la  evenimentul “Festivalul Internațional de Folclor”;
            • anexa  parte integrantă din proiectul de act normativ propus;                     Documentaţia poate fi consultată:
               • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
             • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1
             • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
            Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 14.06.2023 – 20.06.2023, motivat de  data desfășurării evenimentului,  considerăm că  proiectul de hotărâre se încadrează în  procedura prevăzute de art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
    Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare prestate  de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud”.
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.06.2023
             Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate