poca-header

Informații publice

Dezbatere publică ”Regulament finanțări nerambursabile”

Data limită a consultării: 03.03.2024

Modalitatea de trimitere a propunerilor: Avram Marilena, 0258861310, e-mail: office@aiud.ro; trdeciz@aiud.ro

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudNr. 5805 din 15.02.2024  
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor
 ( art. 7,alin.(2),  alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
Astăzi, 15.02.2024, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor”
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• Referatul de aprobare nr. 5741 din 13.02.2024 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• Raportul de specialitate nr. 5473  din 13.02.2024 al Direcției Arhitect Șef;           
• textul complet al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
- documentația anexa la proiectul de hotărâre.
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei Municipiului Aiud.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 16.02.2024 – 03.03.2024.
Precizăm faptul că proiectul de hotărâre este supun dezbaterii procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003  pentru faptul că  se impune adoptarea de soluţii imediate pentru implementarea proiectelor finanțate în baza Legii nr.350/2005  de către beneficiari;
- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
- prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
- la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
Materialele transmise vor purta menţiunea „propuneri pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor ”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la ședința ordinară din luna martie 2024.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate