poca-header

Informații publice

Dezbatere publică pentru modificarea Anexei nr. 17B la HCL 89/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în Municipiul Aiud

Data limită a consultării: 08.03.2024

Modalitatea de trimitere a propunerilor: Avram Marilena, telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro; trdeciz@aiud.ro

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudNr.6315  din 19. 02.2024  
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
pentru modificarea Anexei  nr. 17B  la HCL 89/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în  Municipiul Aiud
( art. 7,alin.(2),  alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
Astăzi, 19.02.2024, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
 „ Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei  nr. 17B la HCL 89/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în  Municipiul Aiud”
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• Referatul de aprobare nr. 5019 din 09.02.2024 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• Raportul de specialitate nr. 357  din 09.02.2024 al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local;
• Raportul de specialitate nr. 5786 din 15.02.2024 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud;
• textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr. 17B  la HCL 89/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în  Municipiul Aiud;
• anexa la proiectul de hotărâre.
 Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei Municipiului Aiud.
 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 19.02.2024 – 08.03.2024.
Precizăm faptul că proiectul de hotărâre este supun dezbaterii procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003  pentru faptul că  se impune adoptarea de soluţii imediate având în vedere că sunt taxele locale aferente anului 2024;
- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
-  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
-  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
- la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
Materialele transmise vor purta menţiunea „propuneri pentru modificarea Anexei  nr. 17B  la HCL 89/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în  Municipiul Aiud”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la ședința ordinară din luna martie 2024.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate