poca-header

Informații publice

Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în Municipiul Aiud

Sursa referinţă:
Cod SMIS 121920
Obiectul:

Sprijinirea eficientei energetice, a reducerii consumurilor energetice mari, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în sistemul de iluminat public concomitent cu creşterea confortului, siguranţei cetăţenilor şi participanţilor la trafic pe străzile şi în cartierele municipiului Aiud, asigurând inclusiv accesul persoanelor cu dizabilităţi prin implementarea unor masuri de iluminare a principalelor treceri de pietoni bazate pe senzori de prezenţă care vor comanda creşterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.

Rezultate:

1. Consum anual de energie finală în iluminatul public la nivelul Municipiului Aiud de la 1.053.549,5 (kwh/an) la 441.866,92 (kwh/an)
2. Cantitatea gazelor cu efect de seră datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Aiud scăzută de la 228,63 (echiv.tone de CO2) la 95,89 (echiv.tone de CO2).
3. Accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Aiud, îmbunătăţit prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zonă vizată prin proiect.
4. O lungime de 72.600 ml care include şi folosirea de materiale ecologice şi sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, nou creată la nivelul Municipiului Aiud.
5. 44 de surse de energie regenerabile utilizate în noul sistem de iluminat public la nivelul Municipiului Aiud.
6. Nivelul de iluminare mediu (lx) crescut astfel:
P3:0 la P3:10,55
P4:0 la P4:6,81
7. Situaţia nivelului de luminanţă medie îmbunătăţită astfel:
de la M2:1,51 la M2:1,70
de la M3:1,14 la M3:1,16
de la M4:0,76 la M4:0,84
de la M5:0 la M5:0,58
de la M6:0 la M6:0,35
8. 2116 de puncte luminoase controlate prin telegestiune nou create prin proiect
9. 230 de stâlpi noi instalaţi prin proiect.
10. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect:
Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 1703 (situaţia existenţa/actuală)
Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (output): 2116 (situaţia propusă- Varianta II)

Valoarea:
10.953.211,70 lei
Surse de finanţare:
Valoarea totală nerambursabilă din FEDR: 8.714.978,12 lei (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.332.879,00 lei (13%)
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 205.058,32 lei (2%)
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 700.296,26 lei.
 
Stadiu:
Contract in implementare
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate