poca-header

Informații publice

Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud

Sursa referinţă:
cod SMIS: 120757
Obiectul:
Creșterea calitativă și diversificarea funcțională a infrastructurii de educație preșcolară din municipiul Aiud, în vederea asigurării accesului sporit, atractiv la educație timpurie, reducerii riscului de abandon, în special la nivelul copiilor din familii vulnerabile social și sprijinirii participării părinților pe piața forței de muncă, pentru o dezvoltare comunitară durabilă și incluzivă.
Rezultate:
Creșterea numărului de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect a proiectului;
Lucrări de intervenție și investiții:
 • reamenajarea unei săli de grupă cu destinația de sală multifuncțională;
 • amenajarea biroului administratorului de patrimoniu de la etaj la parter;
 • la mansardă - înființarea a două săli de grupe, a unei săli de mese și a unui grup sanitar;
 • amenajarea unui spațiu de magazie;
 • anveloparea întregii clădiri conform  recomandărilor din auditul energetic;
 • creșterea eficienței energetice prin înlocuirea tâmplăriei exterioară a sălilor de grupă;
 • înlocuirea în totalitate a mobilierului din grupurile sanitare;
 • înlocuirea parțială a rețelelor de apă și canalizare;
 • refacerea în întregime  a rețelei termice existente și executarea instalației la mansardă; realizarea unui sistem de climatizare pentru întreaga grădiniță;
 • refacerea instalației electrice;
 • dotarea spațiilor de la mansardă cu mobilier pentru procesul educațional; înlocuirea mobilierului din sălile de grupă existente; înlocuirea aparaturii electrocasnice aflată în bucătărie; punerea în funcțiune a liftului pentru transportul alimentelor;
 • instalarea unui sistem de supraveghere video;
 • înlocuirea gresiei și faianței în unele spații; înlocuirea covorului PVC din spațiile de primire cu parchet laminat;
 • montarea unei platforme pentru persoane cu dezabilități;
 • amenajarea unui loc de joacă pentru copii dotat cu aparatură modernă.
Valoarea:
4.014.415,30 lei
Surse de finanţare:
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 
Surse de finanțare:
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.411.787,72 lei (85%)
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 521.802,82 lei (13%)
- Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 80.277,36 lei (2%)
Stadiu:
Contract in implementare
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate