poca-header

Primăria Aiud

Ședințele comisiilor de specialitate, participă dna Viceprimar, aparatul de specialitate al primarului, grupul Consilierilor Locali, reprezentanții satelor și loc. aparținătoare de mun. Aiud, online

22.05.2024
13:00
Primăria municipiului Aiud, ședință online, sala I.I.C.Brătianu - Biroul de Circumscripție pentru alegerile din 09.06.2024
Comisia I, juridică, buget, finațe - președinte dna Viceprimar
Comisia II, educație, cultură, culte și sport
Comisia III, administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM - președinte dna Viceprimar
Comisia IV, sănătate și asistență socială
Comisia V, urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism
Comisia VI, relații externe
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate