poca-header

Strategii

Strategia 2016-2020


DECLARAŢIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

           
             Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 583/2016, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum și a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016;
            Municipiul Aiud, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul Municipiului Aiud şi a unităţilor subordonate/ coordonate;
             Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;
             Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia;
            Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA  DECLARAŢIE,  prin care:
  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;
  • Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;
  • Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie;
  • Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declaraţie a fost adoptată de către
PRIMARUL MUNICIPIULUI AIUD,
IULIA ADRIANA OANA BADEA
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate