poca-header

Strategii

Strategia 2012-2015


Condamnăm corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.
            În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de  monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând  toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.
            Având ca repere principalele valori fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să consideră interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile  lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate