poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.01.2019, ora 13,45 - proba interviuData publicarii

22.01.2019

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.01.2019, ora 13,45 - proba interviu, pentru ocuparea pe durata determinata a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice - Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.01.2019, ora 13,45, pentru ocuparea pe durata determinata a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice - Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud este urmatorul:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATEI

 

PUNCTAJUL

 PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1.

 

POPA CAMELIA GINA

 

83

 

ADMIS

 

             Candidata nemultumita de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.01.2019, ora 13,45 - proba interviu, pentru ocuparea pe durata determinata a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice - Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate