poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 30.01.2019Data publicarii

30.01.2019

Descriere

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise :

 

                                                 

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat  proba scrisa

  Admis/Respins

 

1.

 

Kakasi Iulia

 

32 puncte

 

Respins

 

2.

 

Moga Vasile

 

21,33 puncte

 

Respins

              

   

           Conform prevederilor art.28 alin.(3) lit. a) din  Hotararea Guvernului nr.286/2011, sunt declarati " admisi" la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de executie.  

              Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot depune contestatie , in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.Descriere scurta

 In urma desfasurarii probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 30.01.2019 , pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesionala III, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate