poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatiilor taxi in municipiul Aiud incepand cu data de 06.02.2019Data publicarii

07.02.2019

Descriere

In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt:

a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe raza municipiului Aiud este de 91, urmand sa se atribuie autorizatia cu nr. de ordine 081;

b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la aceasta  procedura este 06.04.2019;

c) solicitantul autorizatiei taxi este: “SC HOME BASE S.R.L. AIUD”;

d) pentru a obtine o autorizatie taxi din partea autoritatii de autorizare, in conformitate cu art. 11 din Legea nr. 38/2003, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele documente, in copie:

              -  autorizatia de transport emisa de primarie;              

               - certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

               - certificatul de agreare valabil prin vizare anuala, emis de Regia Autonoma Registrul Auto Roman (R.A.R.);

              -  buletin  metrologic;

              -  dovada fiscalizarii aparatului de taxat;

              -  asigurarea persoanelor si bagajelor;

              - declaratie pe proprie raspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

               - declaratie pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

e)  data anuntarii rezultatului atribuirii: 29.04.2019;

 f) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi: 30.04.2019;

g) acordarea punctajelor se face pe baza indeplinirii criteriilor de departajare, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordine descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

      a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

      b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

      c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

      d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;

      e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

      f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;

     h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt:

                    - dispozitiv GPS de monitorizare;

                     - dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client;

                    - perete despartitor intre conducatorul auto si clienti;

                      - dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar.Descriere scurta

Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatiilor taxi in municipiul Aiud incepand cu data de  06.02.2019

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate