poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificatData publicarii

12.02.2019

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, in data de 20.02.2019 - proba practica

 

         In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 20.02.2019 – proba practica, prevazuta de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

PITEA VALER DORIN

 

ADMIS

-

 

2.

 

TITROM FLORIN DAN

 

RESPINS

nu indeplineste conditia specifica cu privire la studii, respectiv nu face dovada studiilor generale

           

          Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba practica in data de 20.02.2019, ora 10,00, la sediul Biroului Administratia Pietei din str. Iuliu Maniu, nr. 38.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Biroului Administratia Pietei cu 10 minute inainte de inceperea probei practice, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, in data de 20.02.2019 - proba practica

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate