poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia PieteiData publicarii

22.02.2019

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 22.02.2019 -

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

 

1.

 

PITEA VALER DORIN

 

95

 

ADMIS

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform prevederilor art. 31 ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 22.02.2019 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate