poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


ANUNT SELECTIE A UNUI PARTENER PRIVAT (ONG) SI A CEL MULT DOI PARTENERI PUBLICI (INSTITUTII DE INVATAMANT)Data publicarii

01.03.2019

Descriere

Municipiul Aiud anunta organizarea procedurii de selectie a unui partener privat (ONG)  si a cel mult doi parteneri publici (institutii de invatamant),  pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea scrierii, depunerii si implementarii unui proiect, in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca participantii pentru a fi selectati in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidului Aplicantului pentru Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, apel de proiecte lansat in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), precum si in procedura de selectie atasata.

 

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune dosarul cuprinzand toate documentele si informatiile solicitate, intr-un plic inchis, cu mentiunea: "Pentru selectia partenerului/partenerilor in vederea constituirii parteneriatului pentru scrierea, depunerea cererii de finantare si implementarea in parteneriat a unui proiect, in cadrul Apelului nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, lansat in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS)", la registratura Municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, Aiud, judetul Alba, pana la data de 11.03.2019, ora 15:00.

Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre aplicanti se poate face pana la data de 06.03.2019 inclusiv, ora 16.00, la adresa de e-mail : liviu.florea@aiud.ro

Transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de aplicanti se va efectua pana la data de 07.03.2019 inclusiv.

 

Detalii cu privire la selectie puteti obtine accesand pagina www.aiud.ro, persoana de contact: Liviu Florea, adresa de e-mail: liviu.florea@aiud.ro, tel: 0258.861.310, 0731831573.

Procedura de selectie parteneri __Graturi SEE si Norvegiene 2014-2021

Anunt selectie parteneri __Graturi SEE si Norvegiene 2014-2021

ANEXE la PROCEDURA DE SELECTIE_ PARTENER PRIVAT

ANEXE la PROCEDURA DE SELECTIE_ PARTENERI PUBLICI

 

 Descriere scurta

Municipiul Aiud anunta organizarea procedurii de selectie a unui partener privat (ONG)  si a cel mult doi parteneri publici (institutii de invatamant),  pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea scrierii, depunerii si implementarii unui proiect, in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate