poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A UNUI PARTENER PRIVAT (ONG) SI A UNUI PARTENER PUBLIC (INSTITUTIE DE INVATAMANT)Data publicarii

14.03.2019

Descriere

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotararea nr. 64 din 28.02.2019 scrierea, depunerea si implementarea unui proiect in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.

De asemenea, prin aceeasi hotarare s-a aprobat si demararea procedurii de selectie a partenerului/partenerilor, pentru incheierea unui Acord de parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente proiectului ce va fi depus in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.

In data de 01.03.2019 Municipiul Aiud a adus la cunostinta publica organizarea procedurii de selectie a unui partener privat (ONG) si a cel mult doi parteneri publici (institutii de invatamant), pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea scrierii, depunerii si implementarii unui proiect, in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anuntul de intentie, inregistrat cu nr. 4605/01.03.2019, cu privire la selectia unui partener privat (ONG) si a cel mult doi parteneri publici (institutii de invatamant) a fost postat in data de 01.03.2019 pe site-ul www.aiud.ro , conform legislatiei in vigoare.

Comisia de evaluare si selectie a partenerului privat, stabilita prin Dispozitia primarului Municipiului Aiud nr. 59 din 05.03.2019, a constatat ca pana la termenul limita stabilit s-au inregistrat doua oferte /candidaturi si anume:

- pentru partener privat: Asociatia ”Un Pas Inainte Alexandra” – oferta/ candidatura inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132 /11.03.2019, ora 14,40;
- pentru partener public: Scoala Gimnaziala ” Axente Sever” Aiud – oferta/ candidatura inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019, ora 12,45.
Nu s-a inregistrat nicio oferta/candidatura ”intarziata”.
Urmare a verificarii documentelor depuse de catre ofertanti/candidati comisia de evaluare si selectie a hotarat:
- oferta /candidatura depusa de catre ASOCIATIA ”UN PAS INAINTE ALEXANDRA” – inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132/11.03.2019 este ”calificata”;
- oferta /candidatura depusa de catre SCOALA GIMNAZIALA ”AXENTE SEVER” AIUD – inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019 este ”calificata”.

Media aritmetica a punctajului obtinut de oferta/candidatura depusa de catre ASOCIATIA ”UN PAS INAINTE ALEXANDRA”– inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132/11.03.2019 este de 80 puncte.

Media aritmetica a punctajului obtinut de oferta/candidatura depusa de catre SCOALA GIMNAZIALA ”AXENTE SEVER” AIUD – inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019, este de 70 puncte.

Avand in vedere punctajele obtinute, comisia de evaluare si selectie desemnata prin Dispozitia primarului Municipiului Aiud nr. 59 din 05.03.2019 a hotarat:
1. Partenerul privat selectat, in cadrul procedurii de selectie derulata in vederea incheierii unui Acord de parteneriat, pentru scrierea, depunerea si implementarea unui proiect, in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc” este ASOCIATIA ”UN PAS INAINTE ALEXANDRA”.
2.Partener public selectat, in cadrul procedurii de selectie derulata in vederea incheierii unui Acord de parteneriat, pentru scrierea, depunerea si implementarea unui proiect, in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc” este SCOALA GIMNAZIALA ”AXENTE SEVER” AIUD .

Raportul comisiei de selectie, inregistrat cu nr. 5445 din 13.03.2019 a fost avizat la data de 13.03.2019, de catre reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunt privind rezultatul procedurii de selectie va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro , astazi, 14.03.2019.

Participantii la procedura de selectie vor fi instiintati in scris, la datele de contact furnizate in Fisa partenerului, cu privire la rezultatul evaluarii .

Eventualele contestatii se pot depune in ziua imediat urmatoare comunicarii rezultatelor. Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro in termen de maxim 1 zi de la data solutionarii acestora.Descriere scurta

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotararea nr. 64 din 28.02.2019 scrierea, depunerea si implementarea unui proiect in parteneriat, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Apelul nr. 2 “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate