poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud reia, in data de 21.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a doua imobile, situate in Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57BData publicarii

18.03.2019

Descriere

Primaria municipiului Aiud reia, in data de 21.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitatia  publica deschisa cu strigare  pentru concesionarea a doua imobile, situate in Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B, dupa cum urmeaza:

            1. teren intravilan cu cladire - "depozit"  cu suprafata de 292 m2 , inscris in  CF nr. 93036 Aiud, nr. top/cad 916/2/1, proprietar tabular, in cota de 1/1 parte, Municipiul Aiud,   domeniul privat. Destinatia de folosinta este „amenajare spatii  pentru  servicii socio – medicale”. Pretul de pornire a licitatiei este de 1.164,50 euro/an, iar pasul de strigare  de 116,45 euro;

            2. teren intravilan cu constructie -  "spatiu de depozitare"  cu suprafata de  143 m2, inscris in CF nr. 93037 Aiud, nr. top/cad 918/1/1/2,  proprietar tabular, in cota de 1/1 parte, Municipiul Aiud, domeniul privat. Destinatia de folosinta este „spatiu prestari servicii”.  Pretul de pornire a licitatiei este de 1.234,80 euro/an, iar pasul de strigare de 123,48 euro.

            Documentele licitatiei si informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039.

            Data limita pentru depunerea ofertelor este 20.03.2019, ora 15:00.Descriere scurta

Primaria municipiului Aiud reia, in data de 21.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitatia  publica deschisa cu strigare  pentru concesionarea a doua imobile, situate in Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate