poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificatData publicarii

28.03.2019

Descriere

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs ,comunica urmatorul rezultat al probei interviului :

 

                                     

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei interviu

Rezultat  proba interviu

 

 

1.

 

Urdas Ioan

 

68,33 puncte

 

Admis

 

      

         Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie ,in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.Descriere scurta

Rezultatul  probei  interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesionala III din cadrul Biroului Sera, Zone verzi - 28.03.2019 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate