poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 25.03.2019Data publicarii

01.04.2019

Descriere

Rezultat final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 25.03.2019 pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesionala III, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi .

 

Avand in vedere prevederile art.34 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final :

                                                 

 

 

Nr.crt.

Nume si prenume candidat

Punctaj obtinut

 

Punctaj

Final

 

Rezultat

Final

Proba scrisa

Proba interviu

 

1.

 

Urdas Ioan

 

50,33

 

68,33

 

59,33

 

Admis

 

2.

 

Hagea Ioan

 

39

 

-

 

-

 

Respins

 

3.

 

Turzai Viorica

 

21

 

-

 

-

 

Respins

 

4.

 

Gyorfi Gyozo

 

Nu s-a prezentat

 

-

 

-

 

RespinsDescriere scurta

Rezultat final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 25.03.2019 pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesionala III, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate